CHƯƠNG TRÌNH ƯU THÁNG 9/2020

Trung taam nha khoa Đức Trọng kính gửi đến khách hàng chương trình ưu đãi tháng 9/2020 ( áp dụng từ 1/9 đến 30/92020) với những dịch vụ sau:

1 . Chỉnh nha - Niềng Răng:

- Mắc cài sứ:

-Mắc cài kim loại:

2. Thẩm mỹ răng sứ:

3. Cấy implant:

4. Áp dụng thanh toán trả góp cho dịch vụ chỉnh nha - Niềng răng

* Lưu ý: Trung tâm nha khoa sẽ tặng thẻ lấy cao răng miễn 

 

3.